Terms and conditions

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งาน

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งาน

ข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้ จะกำหนดสิทธิความรับผิดชอบและผลประโยชน์ในการเป็นสมาชิกในการใช้บริการ คุณได้ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขอย่างเต็มรูปแบบ หากคุณไม่เห็นด้วยกับข้อตกลงและเงื่อนไขทั้งหมดนี้หรือ บางส่วน คุณสามารถปฏิเสธการใช้บริการนี้

เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อตกลงเหล่านี้ในเวลาใดก็ได้ หากคุณยังคงใช้บริการของเราหลัง การเปลี่ยนแปลงใดๆกับข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้ แสดงว่าคุณยอมรับการเปลี่ยนแปลง หากคุณไม่ต้องการ ที่จะผูกพันธ์หรือยอมรับการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขใด ๆ คุณสามารถปฏิเสธการใช้บริการนี้

เงื่อนไขการใช้งาน บริษัท พิม เมโมรี่ จำกัด

(มีผลบังคับใช้ ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2559)

ยินดีต้อนรับสู่การให้บริการของ พิม เมโมรี่ (“บริการ”) คำต่อไปนี้ ใช้งานเมื่อคุณเข้ามาดู หรือใช้บริการ ผ่านทางเว็บไซต์ของเรา ที่ตั้งอยู่ที่ www.pimmemory.com หรือโดยการเข้าถึงบริการผ่านแอพพลิเคชัน (Application) บนอุปกรณ์มือถือหรือแท็ปเลตของคุณ โปรดตรวจสอบคำต่อไปนี้อย่างระมัดระวัง โดยการเข้าถึงหรือการใช้บริการนี้ คุณเห็นด้วยตามข้อตกลงในการใช้งาน หากคุณไม่เห็นด้วยกับข้อตกลง ในการใช้งานเหล่านี้ คุณสามารถปฏิเสธการใช้บริการนี้

นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัท เคารพความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการ โปรดดูนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท (ดูได้ที่: [www.pimmermory.com/privacy-policy]) ซึ่งจะอธิบายวิธีการที่เรารวบรวมใช้ และเปิดเผยข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับความเป็นส่วนตัวของคุณ เมื่อคุณเข้าถึงหรือใช้บริการนี้หมายความว่าคุณได้ตกลง กับนโยบายความเป็นส่วนตัวเรียบร้อย

เกี่ยวกับการบริการ

การให้บริการที่จะช่วยให้คุณสร้างหนังสือภาพของคุณเอง

ลงทะเบียน กฏสำหรับการดำเนินการของผู้ใช้และการใช้บริการ

ผู้ที่สามารถใช้บริการได้นั้น จะต้องมีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป หากมีอายุต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดจำเป็น ต้องอยู่ในการดูแลของผู้ปกครอง

หากคุณเป็นผู้ใช้ที่สมัครสร้างบัญชีส่วนตัวกับทาง pimMEMORY จะมีการสร้างชื่อบัญชีและรหัสผ่านที่ไม่ซ้ำกัน เพื่อการเข้าถึงบริการของเรา คุณตกลงที่จะแจ้งให้เราทราบทันทีถ้ามีการใช้รหัสผ่านและ / หรือชื่อบัญชีของคุณ โดยไม่ได้รับอนุญาต บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบต่อหนี้สิน ความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้ ชื่อบัญชี และ/ หรือรหัสผ่านของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต

จำกัดการอนุญาต

คุณจะได้รับอนุญาตการใช้งานนี้ในส่วนบุคคลเท่านั้น (ก) การให้บริการและ (ข) ข้อความ, ภาพถ่าย, วิดีโอและไฟล์เสียง, ไฟล์เชื่อมโยง, และวัสดุอื่น ๆ ( “เนื้อหา”) ซึ่งปรากฏเป็นส่วนหนึ่งในการให้บริการ

เมื่อคุณเชื่อมต่อ social media ของคุณเข้ากับการใช้บริการ คุณได้อนุญาตที่จะให้เราใช้ภาพเนื้อหาที่เผยแพร่เนื้อหา ให้กับคุณ

บริการนี้ไม่ได้มีเจตนาหรือได้รับอนุญาตสำหรับการใช้งานเชิงพาณิชย์ ใด ๆ การใช้บริการในเชิงพาณิชย์เป็น สิ่งต้องห้าม

การใช้งานที่เป็นที่ยอมรับ

คุณตกลงที่จะไม่ใช้บริการ: สำหรับวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมายใด ๆ

อัพโหลด, โพสต์, สั่งงานเพื่อให้พิมพ์, อีเมลล์หรือส่งข้อมูลใดๆที่เป็น หรือส่งเสริมความประพฤติที่ลามก อนาจารที่น่ารังเกียจ ดูหมิ่น, ข่มขู่คุกคาม และไม่เหมาะสม เป็นอันตราย หมิ่นประมาท หยาบคาย หรือผิดกฎหมาย เช่น ส่งเสริมการเหยียดสีผิว, ความเกลียดชัง หรืออันตรายต่อร่างกาย กับกลุ่มใดหรือบุคคลใด ล่วงละเมิด หรือสนับสนุนการล่วงละเมิด ของบุคคลอื่น แต่ละกรณีตามที่กำหนดโดยเราในดุลยพินิจของเรา;

อัพโหลด, โพสต์. สั่งงานเพื่อให้พิมพ์, อีเมลล์ หรือส่งหรือข้อมูลใดๆ ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนการสอน กิจกรรมที่ผิดกฎหมาย ซึ่งอาจรวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับการซื้ออาวุธที่ผิดกฎหมาย หรือให้การสร้าง ไวรัสคอมพิวเตอร์;

อัพโหลด, โพสต์. สั่งงานเพื่อให้พิมพ์, อีเมลล์ หรือส่งหรือข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร หรือทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งของ pimMEMORY หรือที่ถือว่าบุกรุกความเป็นส่วนตัวหรือการประชาสัมพันธ์ สิทธิของผู้อื่น;

อัพโหลด, โพสต์. สั่งงานเพื่อให้พิมพ์, อีเมล์ หรือส่งหรือข้อมูลใดๆ ที่คุณไม่ได้มีสิทธิในการส่ง หรือสื่อสาร ส่งเสริม หรือสำเนาที่ผิดกฎหมาย หรือไม่ได้รับอนุญาตของงานที่มีลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่น; อาจรวมถึง แต่ไม่จำกัด เพียงการให้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ละเมิดลิขสิทธิ์ หรือการเชื่อมโยงไปยังพวกเขา ให้ข้อมูลเพื่อหลีกเลี่ยงอุปกรณ์ ป้องกันการคัดลอกผู้ผลิตติดตั้ง หรือให้เพลงละเมิดลิขสิทธิ์หรือเชื่อมโยงไปยังไฟล์เพลงละเมิดลิขสิทธิ์;

จะไม่เป็นอันตรายต่อผู้เยาว์ในทางใดๆ อาจรวมถึง แต่ไม่จำกัด การอัพโหลด, โพสต์. สั่งงานเพื่อให้พิมพ์, อีเมลล์ หรือส่งหรือข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดกฎหมาย สื่อลามกอนาจารเด็ก กฎหมายเด็กแสวงหาประโยชน์ทางเพศ
และกฎหมายห้ามมิให้ภาพของเยาวชนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติทางเพศ

การปลอมส่วนหัว หรือการชี้นำตัวบ่งซื้อเพื่อการสั่งซื้อที่และปกปิดแหล่งที่มาของเนื้อหาใด ๆ ที่โพสต์ หรือการสื่อสารหรือส่งผ่านทางบริการนี้;

อัพโหลด โพสต์ ส่งอีเมลล์ หรือส่งเอกสารใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อระบบคอมพิวเตอร์ของเราหรือผู้อื่น รวมถึง แต่ไม่จำกัด เฉพาะที่มีไวรัสใดๆ, โค๊ด, หนอนข้อมูล หรือไฟล์อื่น ๆ หรือโปรแกรมที่ออกแบบให้เกิดความ เสียหายหรือ ช่วยให้การเข้าถึงบริการที่อาจก่อให้เกิดข้อบกพร่องใด ๆ ที่ผิดพลาดหรือความเสียหายกับบริการ;
สำหรับกิจกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่ง “อีเมลขยะ”, “จดหมายลูกโซ่” หรือส่งจดหมายจำนวนมากที่ไม่พึง ประสงค์หรือ “สแปม”

เพื่อส่งเสริมข้อมูลที่คุณรู้หรือเชื่อว่าเป็นเท็จหรือทำให้เข้าใจผิด;
เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าใด ๆ

การปลอมตัวเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลใด ๆ ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงตัวแทนของ pimMEMORY ผู้นำการเสวนา ผู้แนะแนว เจ้าภาพหรือ การให้ข้อมูลเท็จหรือ บิดเบือนความเกี่ยวพันธ์ของคุณกับบุคคลหรือนิติบุคคล หรือ
เพื่อให้การสนับสนุนทรัพยากร (หรือซ่อนเร้นหรืออำพรางธรรมชาติ, สถานที่, แหล่งที่มาหรือกรรมสิทธิ์ในการ สนับสนุนหรือทรัพยากร) ให้กับองค์กรใดๆ ที่กำหนดโดยรัฐบาล แม้ว่าการกระทำทั้งหมดที่อธิบายข้างต้นเป็นสิ่ง ต้องห้ามอย่างเคร่งครัด เป็นไปได้ว่าผู้ใช้รายอื่นอาจละเมิดนโยบายเหล่านี้ และที่คุณอาจจะได้เจอข้อมูลประเภทที่ กล่าวไว้ข้างต้น

นอกจากนี้คุณยังยอมรับว่า:
คุณจะต้องรับผิดชอบสำหรับเนื้อหาที่คุณส่งโพสต์เผยแพร่, การแสดง, ส่งหรือสื่อสาร (รวมเรียกว่า “โพสต์”) หรือใช้บริการ คุณจะไม่รบกวนหรือขัดขวางหรือพยายามที่จะรบกวนการบริการเซิร์ฟเวอร์ใดๆ เครือข่ายหรือ อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับหรือการจ้างงานร่วมกับบริการ หรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดวิธีปฏิบัตินโยบายหรือกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับบริการนีี้ คุณจะไม่ให้ข้อมูลใด ๆให้เราเห็นว่าเป็นความเท็จหรือทำให้เข้าใจผิดว่าพยายาม ที่จะซ่อนตัวตนของคุณ หรือว่าคุณไม่ได้มีสิทธิ์ในการเปิดเผย; และ คุณจะไม่ใช้อีเมลล์หรือข้อมูลการสื่อสารอื่นๆ จากเราหรือบริษัทในเครือของเราที่จะสร้าง “สแปม” อีเมล

โพสต์และการปฏิบัติตามข้อจำกัด

เมื่อคุณสร้างบัญชีส่วนตัวของคุณเอง คุณสามารถที่จะโพสต์ (“เนื้อหาของผู้ใช้”) และคุณจะต้องรับผิดชอบ เนื้อหาของผู้ใช้ที่คุณโพสต์, อัพโหลด, เชื่อมโยงไปยังหรือทำให้ผ่านทางบริการ คูณยอมรับว่าเราเป็นเพียงการ ทำหน้าที่เป็นทางเชื่อมต่อ

บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการลบเนื้อหาของผู้ใช้ใดๆ จากการให้บริการตามที่เห็นสมควร

กฏต่อไปนี้เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของผู้ใช้ โดยการส่งเนื้อหาของผู้ใช้ในขณะที่ใช้บริการนี้คุณยอมรับดังนี้:

  • คุณจะต้องรับผิดชอบบัญชีและกิจกรรมที่เกิดขึ้นในขณะที่ลงชื่อเข้าใช้หรือขณะใช้บัญชีของคุณ
  • คุณจะไม่โพสต์ข้อมูลที่เป็นอันตรายที่เป็นเท็จหรือไม่ถูกต้อง
  • คุณจะไม่ส่งเนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์ กรรมสิทธิ์ การประชาสัมพ์นธ์ ความลับทางการค้า รวมทั้งความ เป็นส่วนตัว ฯลฯ ต่อบุคคลที่สาม ยกเว้นถ้าคุณเป็นเจ้าของสิทธิดังกล่าวหรือมีสิทธิ์ที่เหมาะสม จากเจ้าของโดยชอบธรรม เพื่อส่งเฉพาะเนื่อหาดังกล่าว
  • คุณขอยืนยันว่าทางเรามีสิทธิที่จะกำหนดว่าส่วนใดของการส่งเนื้อหาของผู้ใช้ของคุณมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้ และ / หรือทั้งหมดของการส่งของคุณ และ ยกเลิกบัญชีของคุณมีหรือไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

คุณเข้าใจและยอมรับความผิดใดๆ ไม่ว่าจะเป็นการสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้น อันเป็นผลมาจากการใช้เนื้อหาของผู้ใช้ใดๆที่คุณให้มีการเข้าถึง หรือผ่านการใช้บริการของคุณ ทั้งหมดเป็นความรับผิดชอบของคุณแต่เพียงผู้เดียว บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาที่แสดงในที่ สาธารณะหรือการใช้เนื้อหาผิดประเภท

เครื่องหมายทางการค้า

ทุกแบรนด์ ชื่อผลิตภัณฑ์ และบริการ รวมถึงภาพหรือโลโก้ ที่ใช้ร่วมกับบริการนี้ ที่ระบุว่า pimMEMORY ถือว่าเป็นเครื่องหมายที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ pimMEMORY ไม่มีสิ่งใดในบริการนี้ได้รับอนุญาตจาก pimMEMORY ให้กับบุคคลอื่น ไม่ว่าจะเป็น แบรนด์ ผลิตภัณฑ์หรือบริการ ชื่อ ภาพ หรือโลโก้

ความพร้อมของการบริการ

เราพยายามที่จะใช้มาตรฐารที่เหมาะสมเพื่อให้แน่ใจว่า การบริการมีความพร้อมตลอด 24 ชั่วโมงต่อ 7 วันต่อ สัปดาห์ เป็นประจำ แต่อาจมีบางโอกาสที่การให้บริการจะถูกขัดจังหวะ ด้วยการบำรุงรักษา , การอัพเกรด หรือการซ่อมแซมฉุกเฉินหรือ เนื่องจากความล้มเหลวของการเชื่อมโยง การสื่อสารโทรคมนาคม หรืออุปกรณ์ หรือสถานการณ์อื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา ขั้นตอนการแก้ไขที่เหมาะสมคือเราจะ พยายามลดการหยุดชะงัก ด้วยการแก้ไขสิ่งที่อยู่ในการควบคุมของเรา pimMEMORY อาจเพิ่มหรือลบ คุณลักษณะบางอย่าง หรือ ฟังก์ชั่น จากการให้บริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบ คุณยอมรับว่า pimMEMORY จะไม่ต้องรับผิดต่อท่าน สำหรับการปรับเปลี่ยนใดๆ ระงับหรือการหยุดใดๆของบริการของตน

ข้อกำหนดและการชำระเงินสำหรับการสั่งหนังสือแบบ Endless Chapters

การตกลงสมัครสั่งหนังสือแบบ Endless Chapters ของ pimMEMORY คุณเข้าใจว่าจะเป็นการให้บริการ อยู่บนพื้นฐานบริการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งหมายความว่าเมื่อคุณตกลงสมัครแล้ว คุณจะได้รับส่งหนังสือโดยอัตโนมัติ และมีการตัดบัตรเครดิตของคุณที่แจ้งสมัครสมาชิกเอาไว้เป็นการคิดค่าบริการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับโปรแกรมการสมัคร สมาชิก (เช่นประจำปี, รายเดือน ฯลฯ ) ที่คุณได้เลือกไว้ ค่าใช้จ่ายบัตรเครดิตจะได้รับการดำเนินการภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากที่เสร็จสิ้นการสมัครของคุณ หรือภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากที่สินค้าของคุณเริ่มต้นในการประมวล ผล (เช่นสำหรับการสมัครหนังสือแบบ Endless Chapters คุณจะถูกเรียกเก็บเงินในวันที่หนังสือเล่มนี้เริ่มต้น การผลิต) หลังจากนั้น คุณจะได้รับการแจ้งเตือนทางอีเมลล์ 3 วัน ก่อนการเริ่มขั้นตอนการพิมพ์หนังสือเล่ม ต่อไปของคุณ คุณสามารถยกเลิกหรือแก้ไขข้อมูลใดๆภายใน 3 วันนี้ได้ก่อนการพิมพ์จริง เราอาจมีการเปลี่ยนแปลงราคาหนังสือของเราได้ตลอดเวลา แต่คุณยังคงได้ราคาเดิมจนกว่าช่วงระยะเวลาการ สมัครของคุณจะหมดลง หลังจากนั้นคุณจึงจะต้องจ่ายราคาที่ปรับขึ้นหรือลงใหม่

เบ็ดเตล็ด

การติดต่ออย่างเป็นทางการ จะต้องส่งทางไปรษณีย์ ไปที่ เท่านั้น:
pimMEMORY
9/5 ซอย รามอินทรา 8
ถนน นามอินทรา แขวง อนุสาวรีย์
เขต บางเขน กรุงเทพ 10220